Redding vanuit Gods perspectief

Romeinen 8:29-30 (17-10-2021) Redding vanuit Gods perspectief

Afgelopen week hebben we Romeinen 8:29 bestudeert en gezien dat je bent ‘bestemd om op Jezus te lijken’. Dat is het doel van jouw leven, het doel waarvoor God alles in je leven gebruikt (v28).

  • Vanochtend gaan Romeinen 8:29-30 bekijken en daarin redding vanuit Gods perspectief zien.

v29 Voorbestemd

In Romeinen kijken we nu naar het proces in het leven van de christen dat begint nadat je tot bekering komt. We zijn naar heiliging aan het kijken; als onderdeel van het hoofdthema van de brief: rechtvaardiging. Heiliging is het proces van “aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,”

  • Dat is wat God in het hart van de christen aan het doen is, Hij is jou aan het hervormen naar het beeld van Zijn Zoon. God gebruikt daar van alles voor, maar vanuit de context van v18-30 weten we dat daar specifiek ook lijden voor gebruikt.

Door deze verzen heen wil God jou het juiste perspectief geven op lijden, namelijk Zijn perspectief. Heel Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief. Hoe God naar jou en je situatie kijkt, hoe God ziet dat dingen gebeuren. Romeinen 8:29-30 laten redding vanuit Gods perspectief zien.