De rol van de man – Efeze 5:22-33

De rol van de man

Efeze 5:22-33

Vanavond pakken wij de studie op van Gods blauwdruk voor het huwelijk. Tot nu toe hebben we gezien dat de bedoeling van het huwelijk, gezelschap is, dat het doel éénheid is, dat effectieve communicatie tot intimiteit zal leiden, en intimiteit tot die éénheid. Als laatste hebben we gekeken naar de rol van de vrouw binnen een Bijbels huwelijk en vanavond zullen we specifiek gaan kijken naar de rol van de man. Het succes van de man binnen een Bijbels huwelijk valt of staat met één ding: zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw. Wij zullen dit onderwerp vanavond niet uitputtend gaan behandelen. Maar ik geloof, dat indien wij datgene dat wij vanavond wél gaan behandelen, gaan gehoorzamen en toepassen in onze huwelijken, dat onze huwelijken radicaal verbeterd zullen worden. Lees Efeze 5:22-33 Vers 25 – “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,” Het is mij opgevallen dat de Bijbel alleen de man oproept om hun vrouw lief te hebben. Dit wil niet zeggen dat de vrouw niet van hun man dient te houden, maar wel dat de man erop gewezen moet worden. Ik geloof dat hier een goede reden voor is. Ten eerste heeft de vrouw de behoefte om in het diepste van haar ziel te weten dat haar man haar liefheeft. Ten tweede moet dit aan de man duidelijk gemaakt worden. Vandaar geloof ik dat de Bijbel alleen de man hiertoe oproept. Om mijn vrouw lief te hebben, om van haar te houden zoals Christus de gemeente liefheeft moet ik eerst weten hoe Jezus de gemeente liefheeft. Ten eerste is het Grieks woord dat hier als liefhebben vertaald wordt; agapé.  Dit is een onvoorwaardelijke liefde. Johannes 3:16 – “Want zo lief heeft God de wereld…” Dit heeft weinig tot niets te maken met ‘gevoel’. God kijkt niet naar de wereld en alle mensen die Hem vertrappen en dan zegt dat Hij zo’n goed gevoel van liefde ervaart. Toen Jezus in het hof van Gethsémané was en in Zijn liefde voor ons Zijn leven neerlegde, had ook Jezus geen lekker gevoel van liefde. Het heeft dus niets met een gevoel van ‘verliefdheid’ te maken. En zeer zeker niet met hoe MTV de liefde voordoet. Agape is een keuze, het is een handeling, het is een daad. Het is niet gebaseerd op hoe men zich voelt en het is ook niet gebaseerd op de liefelijkheid van degene waarvan gehouden dient te worden. Paulus omschrijft deze liefde in o.a.: Galaten 5:22 – “…de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” De vrucht van de Geest is liefde. Niet de vruchten van de Geest zijn… Ik geloof dat de vrucht van de Geest liefde is, en dat de daaropvolgende 8 woorden deze ‘agape’ liefde van God omschrijft. Dus, de vrucht van de Geest is liefde, en liefde is: blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De liefde van Christus voor de gemeente heeft zich o.a. geuit in het feit dat Jezus alles heeft verlaten omwille van de gemeente. 1 Korinthe 15:47 – “De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk en de tweede mens is de Heere uit de hemel.” De apostel Johannes zegt over Jezus: Johannes 1:1,14 – “1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 14En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond…” Jezus, die in alle heerlijkheid en glorie was, heeft ervoor gekozen om het te verlaten omwille van de gemeente, de kerk. Dit spreekt van het opgeven van iets omwille van een ander. Dit spreekt duidelijk van een andere prioriteit. Door Zijn heerlijkheid af te leggen en als mens naar de aarde toe te komen heeft Jezus ons laten zien dat Hij de hoogste prioriteit heeft gegeven aan de gemeente, de kerk. En zo moeten wij mannen onze vrouwen liefhebben. Wij moeten onze vrouwen, naast God Zelf, de hoogste prioriteit geven. Wij moeten ons ‘eigen leven’ achter ons laten en ernaar streven om één te worden met onze vrouwen. Wat voor dingen kunnen hiertussen komen? Jouw maatjes. Jouw hobby’s. Loyaliteit aan jouw ouders of broers/zussen. Het koste wat kost najagen van je carrière en allerlei andere dingen waardoor mannen geobsedeerd zijn. Dus, wat heeft er momenteel in jouw leven, naast God de hoogste prioriteit? Is het je vrouw, of is het iets anders.? Ik weet dat de liefde van Christus voor Zijn gemeente iets is dat mij voorbij kan gaan. Dat ik het niet volledig kan bevatten. Maar wat ik er wél van kan begrijpen, lijkt mij al veel te hoog gegrepen. Dus, in mijn 24 huwelijksjaren ben ik tot het punt gekomen dat ik weet dat het voor mij onmogelijk is om Marnie op dit niveau lief te hebben zonder dat God het in mij bewerkstelligt door Zijn Woord en door de Heilige Geest. En om die liefde binnen mijn bereik te brengen, heeft Paulus mij/ons de volgende woorden gegeven. Vers 28-29 – 28Zo moeten de mannen hun eigen vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.” Paulus wordt nu heel praktisch. Hij zegt als het ware: Mannen, zoals je altijd aan jezelf denkt en voor jezelf goed zorgt, doe dat ook voor je vrouw. Dit spreekt van een aantal dingen. Paulus zegt hier dat het de verantwoordelijkheid is van de man om voor zijn vrouw te zorgen. Dit kan zijn in de zin van de kostwinner te zijn. Wees verantwoordelijk, werk hard, zorg dat er genoeg geld is om je vrouw en kinderen te onderhouden. Er zijn genoeg christelijke mannen die geen vaste baan hebben, mannen die een jongensdroom najagen maar geen of weinig inkomsten hebben. Mannen die de vrouw laten werken terwijl zij hun ‘ding’ doen. Paulus zegt hier dat de man voor zijn vrouw hoort te zorgen. 1 Timotheüs 5:8 – “als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.” Paulus zegt in vers 29 ook dat de man zijn vrouw hoort te voeden. Dit heeft niet zozeer te maken met het toedienen van eten, maar met het grootbrengen van. Het grootbrengen in haar geloof! Zoals God de man geroepen heeft, heeft God ook een doel en een plan met de vrouw. Ik ben wel de voorganger, maar God heeft ook een hele specifieke roeping en bediening voor Marnie. Het is mijn taak, mijn verantwoordelijkheid om Marnie te helpen haar geestelijk potentieel te bereiken. Ik moet haar opbouwen, haar uitdagen, haar bemoedigen. Ik moet met haar het Woord van God delen, met haar en voor haar bidden. Ook zegt Paulus dat de man zijn vrouw hoort te koesteren. Het Grieks woord dat hier als koesteren wordt vertaalt betekent ook ‘broeden’. Het broeden van een hen op haar eieren. Die eieren zijn haar meest kostbare bezit en broeden is haar hoogste prioriteit. Wij moeten onze vrouwen koesteren. Nu, hoe ziet deze onvoorwaardelijke ‘agape’ liefde er in het dagelijks leven uit? Ten eerste. Mannen, vertel je vrouw dat je van haar houdt. Kijk haar in de ogen en zeg het met tederheid en overtuiging. Zeg het niet met je snufferd achter het beeldscherm van je computer. Geef haar de aandacht die zij nodig heeft, die zij als Gods kind verdient. Vrouwen hebben de behoefte om herhaaldelijk van hun man te horen dat hij van haar houdt. Denk niet: ‘maar ik had het gisteren al een keer gezegd’. Zeg het haar nog een keer. Als zij aan het koken is, of aan het strijken of als zij achter de computer zit, sla je armen om haar heen en fluister in haar oor dat je van haar houdt. En als je niet zo’n type bent om dat te doen, bekeer je! En als je vrouw niet reageert op de manier waarop jij verwacht of verlangd, houdt er niet mee op. Blijf het haar vertellen. Ten tweede. Mannen, laat jouw daden overeenkomen met jouw woorden. Als je haar elke dag, meerdere keren op een dag vertelt dat je van haar houdt, laat het haar dan ook zien. Bij ons is het zo dat ik elk gestreken overhemd zie als een liefdesbrief van Marnie. Zij toont mij haar liefde door o.a. dingen voor mij te doen. Het meehelpen met het afruimen van de tafel, of het ophangen van een gordijn in de slaapkamer ziet Marnie als een daad van mijn liefde voor haar. Wat ik zeg wordt bevestigd door wat ik doe. Dus, ontdek bij jouw vrouw wat voor soort dingen je kan doen om jouw liefde voor haar, te tonen. Communiceer met je vrouw, vraag haar wat voor dingen jij kan doen (of laten) om jouw liefde aan haar te tonen. Zet vanavond de eerste stap. Vertel haar dat je van haar houdt en vraag hoe jij het aan haar kan tonen. Ten derde. Mannen, praat met je vrouw. Stel haar vragen over hoe haar dag was geweest. Met wie zij gesproken heeft, wie zij gezien heeft, wat zij allemaal meegemaakt heeft op die dag. Vraag haar hoe God tot haar die dag gesproken heeft. En als er zaken zijn die zij liever voor zichzelf houdt, dingen die tussen haar en God zijn, of dingen die haar in vertrouwen zijn gezegd door een vriendin, respecteer dat. Wij hoeven niet alles te weten! Uiteindelijk is het de bedoeling dat wij interesse en belangstelling tonen en niet dat het een soort verhoor wordt. Mannen, toon interesse in haar. Toon belangstelling in de dingen die zij belangrijk vindt. Al hou je niet van haar muziek, zet van tijd tot tijd haar favoriete CD op. Al vindt je het een verspilling van je tijd, ga met haar mee wanneer zij naar haar favoriete winkel wil gaan om naar allerlei tierelantijntjes te kijken. Zoek dingen die haar interesseren voor haar op op het Internet. Stuur haar een link of print het uit. Als zij close is met haar ouders of familieleden, doe dan ook je uiterste best om deze mensen te leren kennen, om deze mensen lief te hebben. Vers 33 – 33Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf;” Denk van nu af aan hoe goed jij als man zijnde voor jezelf zorgt. Hoe lief je jezelf hebt. Wat je allemaal voor jezelf over hebt. En als je deze dingen in beeld hebt, pas ze dan toe op je vrouw. BIDDEN Help ons Uw liefde voor de gemeente te leren kennen; Help ons om alle dingen te verlaten om onze vrouwen, naast U, onze eerste prioriteit te geven; Help ons om voor onze vrouwen te zorgen, om hun te helpen om tot Uw doel te komen. Help ons om onze vrouwen te koesteren. Help ons om onze vrouwen dagelijks te vertellen dat wij van hun houden. En dat onze daden overeen zullen komen met onze woorden. Help ons om met onze vrouwen te willen praten. Leer ons om met onze vrouwen te praten, te communiceren. Help ons om oprecht geïnteresseerd te worden in de dingen die onze vrouwen belangrijk vinden. Help ons Heere om onze vrouwen lief te hebben zoals Jezus Zijn gemeente liefheeft.