Romeinen 1:1-4 Wie dien jij?

Romeinen 1:1-4 Wie dien jij?

We beginnen vandaag aan een studie door het prachtige boek Romeinen. Deze brief is geschreven door de apostel Paulus, aan de kerk die er op dat moment in Rome was. Romeinen is een boek dat door de eeuwen heen al onnoemelijk veel impact heeft gehad op de heiligen.

  • Maarten Luther: “Het is het hoofdgedeelte van het Nieuwe Testament en het perfecte Evangelie … het absolute hoogtepunt van het Evangelie.”
  • Calvijn: “Wanneer iemand deze brief begrijpt, ligt er voor hem een gedeelte open dat leidt naar het begrijpen van de hele Schrift.”

Romeinen is het hoogtepunt van wat Paulus geschreven heeft. Het is de complete uitleg van het Evangelie, het verbindt het Oude en het Nieuwe Testament. In Romeinen wordt uitgelegd wat de plek van Israël is in Gods plan, hoe we als christenen horen te leven, wie er zondaren zijn en redding nodig hebben. En Romeinen is bij uitstek een brief waarbij de focus compleet en alleen op Jezus Christus ligt.

  • De enige rol van de mens in deze brief is hoe wij ten opzichte van Jezus staan, hoe wij horen te handelen t.o.v. Jezus, wat wij horen te denken door Jezus. Alles is gericht op laten zien Wie Jezus is en hoe hard de mens Hem nodig heeft. Romeinen is echt een boek waarin je het Evangelie en de waarde daarvan leert kennen.