Romeinen 1:18-32 De noodzaak van het Evangelie

Romeinen 1:18-32 De noodzaak van het Evangelie

We pakken de studie weer op in Romeinen, vanaf vers 18. Paulus heeft net uitgelegd wie hij is (v1-4), en wat God hem allemaal gegeven heeft (v5-7). Daarnaast zien we Paulus’ hart (v8-17), zijn hart voor de kerk en het Evangelie. In alles komt door dat hij van het Evangelie houdt, maar ook dat hij het ziet als strikt noodzakelijk voor de mens.

Romeinen 1:16-17 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

  • Dit is de kern van de brief, dit is wat de rest van de brief uitgelegd wordt. Dit Evangelie is de reden dat Paulus schrijft, de reden dat hij is wie hij is en dat hij zelf gered is.

Vandaag gaan we kijken naar het begin dat Paulus maakt aan het hoofdthema van de hele brief: rechtvaardiging. Paulus gaat laten zien dat rechtvaardiging nodig is en dat de mens het Evangelie nodig heeft. Hij begint met laten zien dat de onrechtvaardige Gods redding nodig heeft.