Romeinen 1:5-7 Hoe dien jij?

Romeinen 1:5-7 Hoe dien jij?

We pakken de studie op in het boek Romeinen. Vorige keer hebben we gekeken naar de grote lijn van dit geweldige boek, naar wie Paulus is, naar zijn roeping als slaaf van God. Daarnaast hebben we gezien dat het Evangelie waar Paulus in gelooft, het Evangelie is dat God al eeuwen geleden aangekondigd heeft “in de heilige Schriften” (v2).

Vanochtend gaan we kijken naar de vraag ‘hoe dien je?’ Het antwoord op deze vraag laat zien waar je je kracht, motivatie, creativiteit, etc. vandaan haalt.

v5-6 Genade en apostelschap ontvangen

Paulus zit nog midden in zijn introductie, de opening van de brief. Hij is aan het uitleggen waar hij in gelooft en waar dat op gebaseerd is. Onderdeel van deze uitleg is dat hij laat zien wat hij ontvangen heeft door het geloven: genade en apostelschap. Dat is wat Jezus, “Hem”, gegeven heeft aan Paulus.

  • Datgene dat Jezus geeft, doet Hij op een geweldige manier. Het Grieks wijst erop dat dit een actie is ‘die geen rekening houdt met verleden, heden of toekomst’. Het is een simpel opnoemen van een feit dat door Jezus uitgesproken is.
    • Jezus wist al dat Hij Paulus zou uitzenden voor het doel dat Hij voor ogen had. Jezus wist al dat Hij aan Paulus zou laten zien hoe groot Zijn genade is en dat Paulus zou reageren. Jezus is de bron en oorzaak van zegeningen en roeping voor de christen.