Romeinen 1:8-17 Waar dien jij?

Romeinen 1:8-17 Waar dien jij?

We pakken de studie verder op in Romeinen 1 vandaag; we gaan kijken naar de reden dat Paulus deze brief geschreven heeft. De afgelopen 2 weken hebben we gezien wie Paulus is en wat zijn opdracht was; ook hebben we gekeken naar wat het betekent dat we genade en apostelschap hebben ontvangen van God.

Vandaag gaan we Paulus’ hart zien, zijn hart voor mensen, zijn hart voor God. We gaan zien hoeveel hij van mensen houdt en hoe goed hij doorheeft wat de mens echt nodig heeft. De vraag is: waar dien jij?

v8 Paulus was dankbaar

De christenen in Rome waren voor Paulus een reden om dankbaar te zijn. In deze brief is Paulus niet echt zaken direct aan het rechtzetten, er is geen bestraffing zoals in 1 Korinthe. Paulus heeft gehoord van het geloof van de christenen in Rome, zoals vele anderen ook. Dat stemt Paulus tot dankbaarheid richting God.

  • Paulus heeft door dat het werk dat er in Rome gebeurt, puur en alleen Gods werk is. Hij was God dankbaar voor deze mensen. De focus lag op God, omdat Hij de Enige is Die dit in mensen kon doen.
    • Specifiek dankt Paulus “mijn God”. God is heel persoonlijk voor hem, heel dichtbij. Paulus had een intieme relatie met God, vandaar dat hij ‘zijn’ God bedankt.