Romeinen 3:1-8 God is goed en rechtvaardig

Romeinen 3:1-8 God is goed en rechtvaardig, ondanks de mens

Vorige week hebben we Romeinen 2 afgemaakt; we hebben gezien dat God de religieuze mens net zo behandeld als elke andere zondaar. De religieuze mens heeft het Evangelie nodig, God is namelijk niet op zoek naar religie, Hij wil een relatie met de mens. En die relatie is alleen gebaseerd op Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft voor ons aan het kruis.

Vandaag gaan we kijken naar menselijk denken vs Gods denken; Paulus gaat aan de hand van voorbeelden laten zien: God is goed en rechtvaardig, ondanks de mens.

v1-4 Voorrecht van Joods zijn?

Nu Paulus iedereen op 1 hoop heeft gegooid, zullen de Joodse christenen in Rome zich afgevraagd hebben of het eigenlijk dan wel uitmaakt of je Joods bent. Specifiek of er dan nog wel “voordeel” is in het Joods zijn (v1).

  • De Jood heeft niks voor op anderen als het aankomt op redding, want ieder mens wordt alleen gered door genade, alleen door het kruis.

Romeinen 2:11 “Want er is geen aanzien des persoons bij God.”