Romeinen 3:23-31 De wet van het geloof

Romeinen 3:23-31 De wet van het geloof

We pakken vandaag de studie op in Romeinen 3:23. Vorige week hebben we gezien dat Gods weg naar rechtvaardiging alleen door geloof is; de wet laat zien dat je een zondaar bent (Romeinen 3:20), geloof geeft de mogelijkheid tot redding.

Vandaag gaan we kijken naar meer details van redding, rechtvaardiging. God gaat ons laten zien dat geloof de weg is, tegelijkertijd mogen we ons beseffen hoe groot hetgeen is waar we in geloven, hoe geweldig veel Jezus voor ons gedaan heeft. We gaan kijken naar ‘de wet van het geloof’ wat die wet inhoudt.

v23-24 Redding in een notendop

Paulus blijft herhalen wat de situatie van de mens is, omdat het niet alleen onze realiteit is, maar het laat ook zien hoe ongelofelijk groot het is dat we redding ontvangen van God. Door te zien waar we vandaan komen, hoort onze dankbaarheid des te groter te zijn naar God toe voor wat Hij voor ons gedaan heeft.

  • “allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,” (v23) Dit uitgangspunt blijft belangrijk, hierdoor wordt van alles in het juiste perspectief geplaatst.
    • Gods liefde is zo groot, dat Hij van zondaren houdt. Gods genade is toereikend voor elke zonde. God goedheid strekt zich uit naar elke zondaar. God is barmhartig voor iedereen, zeker voor hen die geloven. De wet van het geloof houdt o.a. in dat God van zondaren houdt (Romeinen 5:8), hoe geweldig is dat voor ons zondaren.