Romeinen 3:9-20 De hoogste nood van de mens

Romeinen 3:9-20 De hoogste nood van de mens

We pakken de studie vandaag op in Romeinen 3 vanaf v9, dit is de 9e studie in Romeinen. Vorige week hebben we gezien dat God goed en rechtvaardig is, ondanks de mens. De mens doet allerlei verkeerde dingen, maar God blijft trouw. We hebben gezien dat het noodzakelijk is voor ons om God te (leren) kennen, want als we Hem kennen zullen we niet zo makkelijk misleid worden door de vijand.

Vanochtend gaan we naar het hoogtepunt van het 1e deel van Romeinen kijken, Paulus gaat ieder mens onder Gods oordeel plaatsen. Romeinen 1-3 gaan over het feit dat elk mens een zondaar is, het Evangelie nodig heeft (Romeinen 1:16-17) en dat ieder mens doemwaardig is voor God (Romeinen 3:19b).

  • Paulus heeft allerlei groepen mensen onder dit oordeel geplaatst, omdat hij wil dat iedereen begrijpt dat zij Jezus nodig hebben. Dat gold toen, dat geldt nog steeds; alleen Jezus is de weg naar redding, alleen Jezus is de weg naar een eeuwigheid bij God in de hemel.

Paulus laat zien dat ieder mens een probleem heeft; de hoogste nood van de mens is zonde, dat is onze hoogste en grootste nood. Dat is wat Paulus jou wil laten inzien, zodat je ook de oplossing kan aannemen.