Romeinen 4:1-8 Reken jij op geloof of werken?

Romeinen 4:1-8 Reken jij op geloof of werken?

2 weken geleden hebben we samen Romeinen 3 afgemaakt; we hebben ‘de wet van het geloof’ samen bekeken. We hebben gezien dat redding door geloof alleen is en geloof Gods weg naar redding is. Het thema van redding door geloof, rechtvaardiging door geloof alleen, is iets waar Paulus de nadruk op legt. Ook Romeinen 4 gaat volledig over rechtvaardiging door geloof.

  • Om het dichtbij te brengen, zeker voor het publiek waar deze brief naartoe ging, haalt hij een voorbeeld aan dat ze goed kennen: Abraham. Paulus gaat laten zien dat Abraham hét voorbeeld is van redding door geloof alleen.

De vraag die Paulus ons vandaag gaat stellen, is ‘reken jij op geloof of werken’? Het antwoord op die vraag bepaalt namelijk meer dan je misschien doorhebt.

v1-3 Abraham

Paulus schrijft aan de kerk in Rome, een kerk waar een stevige groep bekeerde Joden zaten. De reden dat we dat weten, is de manier waarop Paulus deze brief schrijft. Hij gebruikt woorden als “onze vader” (v1). Paulus was een Jood van geboorte, hij schrijft naar Joden, daarom gebruikt hij “onze”.

  • Dit is belangrijke informatie, omdat dat uitlegt waarom Paulus bepaalde onderwerpen aanhaalt, waarom hij bepaalde voorbeelden gebruikt. Voor Joden was werken de enige manier om (mogelijk) gered te worden; als je maar hard genoeg werkt, dan kan je het redden. Zij rekenden op werken, niet op geloof.
  • Jood en niet-Jood moesten inzien dat werken niet de manier is die God bedoelt, het gaat om geloof. En om te laten zien dat dit niks nieuws is, dat dit geen verzinsel is, haalt Paulus een van de meeste vereerde mannen uit het OT aan: Abraham.