Romeinen 5:12-15 Zonde vs genade

Romeinen 5:12-15 Zonde vs genade

Het is alweer een tijdje geleden dat we samen de Romeinen brief bestudeerd hebben. We zijn tot nu toe tot Romeinen 5:11 gekomen, waarin we gezien hebben dat de mens rechtvaardiging nodig heeft. De mens moet recht, zonder zonde, voor God staan, anders hebben we een probleem met God. Uit onszelf zijn we niet goed, niet rechtvaardig, niet zonder zonde. Dat probleem kan opgelost worden, door geloof in Jezus Christus. Dat is de enige manier, is wat Paulus ons laat zien door deze brief heen.

  • We hebben tot nu toe gezien wat de noodzaak voor rechtvaardiging is (Romeinen 1:1-3:19) en wat Gods weg naar rechtvaardiging is voor de mens (Romeinen 3:20-5:11), geloof. Vanaf vandaag gaan we kijken naar het effect van rechtvaardiging, het proces van heiliging (Romeinen 5:12-8).
    • We gaan vandaag specifiek kijken naar zonde vs genade; en wat het effect van die twee dingen is in ons leven.

v12 Zonde door Adam in ons DNA

Paulus gaat verder, “Daarom”; hij bouwt door op zijn gedachte die hiervoor kwam in Romeinen 5:1-11. De vrucht van geloof die we gezien hebben in die verzen, heeft geleid tot verzoening met God (Romeinen 5:11). Paulus wil nu dat zijn lezers begrijpen wat er in Genesis gebeurd is en wat het effect daarvan op ons is.

“zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mens is gekomen,” Hier zitten een aantal aannames in die Paulus doet over de Bijbel en over de mens.