Route 66 – 1 en 2 Koningen – Elia en Elisa

Route 66 - 1 en 2 Koningen - Elia en Elisa

Mattheüs 24:35 – “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”

Vanmorgen gaan we echt in vogelvlucht door het laatste stuk van het 11e Bijbelboek 1 Koningen en door het 12e Bijbelboek 2 Koningen.

In de vorige sessies had ik een inleiding gegeven van 1 en 2 Koningen waarin wij in grote lijnen de context en de achtergrond van de gebeurtenissen gezien hebben. Ook hebben wij gekeken naar de plaats van 1 en 2 Koningen in de geschiedenis van Israël. 1 en 2 Koningen behelzen een periode van ca. 400 jaar.

Mocht je dit gemist hebben, kijk dan op onze website om het alsnog te gaan bekijken of beluisteren. De slides staan trouwens ook op de website in de transcriptie van de preek.

Ik sla dit nu dus over omdat we veel door te nemen hebben.

Waar we nu voornamelijk naar gaan kijken zijn twee van de meest bekende profeten in Israël. Op Mozes na werden Elia en Elisa beschouwd als de grootste sprekende en handelende profeten.