Route 66 – 1 Koningen 1-11

1 Koningen 1-11 - Succes kan gevaarlijk zijn

Het is vandaag Pinksteren waarin de kerk wereldwijd de geboorte van de kerk viert én de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen, de navolgers van Jezus Christus. Zonder Pinksteren zouden wij geen christenen kunnen zijn.

Dus, als je een specifieke uitleg wil hebben over Pinksteren en de doop met de Heilige Geest, zoek op onze website op ‘De doop met de Heilige Geest’.

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, om 1) Jezus erin te ontdekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal groeien, én zodat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons zal krijgen.

Jesaja 40:8 – “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” Vandaar dat wij zoveel nadruk leggen op het bestuderen van het Woord van God.