Route 66 – 1 Koningen 12-22

1 Koningen 12-22 - Het begin van het einde

Israël's neerwaartse spiraal en wat het ons leert

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, om 1) Jezus erin te ontdekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal groeien, én zodat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons zal krijgen.

Jesaja 55:10-11 –10Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”

Vanmorgen kijken wij naar de 2e helft van het 11e Bijbelboek 1 Koningen. Noem de eerste 11 Bijbelboeken. . .

INLEIDING: 1 Koningen en 2 Koningen zijn een vervolg op de vertelling in 1 en 2 Samuël. Het verslag van de geschiedenis van Israël gaat in deze twee boeken gewoon door.