Route 66 – 1 Kronieken

Positieve waarheid bemoedigt

Na een onderbreking van 16 weken gaan wij vandaag verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, om 1) Jezus erin te ontdekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal groeien, én zodat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons zal krijgen. Kortom om geestelijk te groeien naar volwassenheid.

Mattheüs 24:35 – “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”

Gods Woord, de Bijbel houdt eeuwig stand, vandaar ook o.a. deze Route 66 serie.

Psalm 19:8 – “De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.”

Hier is sprake van de wet en de getuigenis van de HEERE. Jezus sprak in Mattheüs 24 over Zijn woorden.

Psalm 119 is een psalm dat voornamelijk over het Woord van God gaat en in de Psalm wordt het Woord van God verschillende dingen genoemd: