Route 66 – 1 Samuël 1/2

1 Samuël deel 1 van 2

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken om 1) Jezus erin te ontdekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal groeien. “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.”

Vanmorgen kijken wij naar het 9e Bijbelboek 1 Samuël. Noem de eerste 9 Bijbelboeken. . .

De boeken 1 en 2 Samuël bestonden in de eerste Hebreeuwse Bijbel als één boek. Pas toen het O.T. in het Grieks vertaald werd, de Septuagint, werd het opgesplitst in twee delen.

Beide boeken zijn echt boeiend om te lezen omdat ze een verhaal vertellen van drie hoofdrolspelers. Een verhaal waarin een reus van 3 meter lang voorkomt, liefde, oorlog, trouw tussen vrienden, bedrog, wijsheid van God, dwaasheid van de mens, corrupte leiderschap, goede leiderschap, jaloezie, enz.

En verweven in al deze dingen zijn de handelingen van de levende God van de Bijbel. Gods goedheid, wijsheid, genade en rechtvaardigheid zijn zeer duidelijk aanwezig. Totaal niet saai om te lezen!