Route 66 – 2 Samuël

2 Samuël

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, om 1) Jezus erin te ontdekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal groeien, én zodat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons zal krijgen.

Jesaja 40:8 – “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.”

Vanmorgen kijken wij naar het 10e Bijbelboek 2 Samuël. Noem de eerste 10 Bijbelboeken. . .

INLEIDING:

2 Samuël is een vervolg op de vertelling in 1 Samuël. Het verslag gaat in 2 Samuël gewoon door.

1 Samuël gaat voornamelijk over de verandering in de regeringsvorm van Israël. De verandering van een theocratie naar een monarchie.

Jozua had Israël het beloofde land in geleid en had het land grotendeels veroverd. En nadat Jozua en die hele generatie stierf stond er een nieuwe generatie op die de HEERE niet kende.

Dit was het begin van de periode van de richteren wat zo’n 350 jaar lang duurde. Dit was de meest duistere periode in de geschiedenis van Israël omdat er in die dagen geen koning was en eenieder deed wat juist was in zijn ogen.