Route 66 – Daniël 1 van 2

De Allerhoogste Heerser stelt de regeringsleiders aan

Vanmorgen pakken wij de preekserie Route 66 op waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen zodat wij de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter gaan leren kennen, waardoor wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen, en Jezus Christus gaan zien in de gehele Schrift.

Vandaag gaan wij de eerste helft van het Bijbelboek Daniël verkennen, en mijn hoop en gebed is dat jullie hierdoor gaan inzien hoe groot en hoe machtig de God van de Bijbel is, waardoor je niets anders kan en wil doen dan Hem koste wat kost navolgen en dienen. Noem de eerste 27 boeken.

Inleiding

Het Bijbelboek Daniël is door Daniël zelf ergens tussen 540-530 v.Chr. geschreven en het behoort tot de groep boeken wat de grote profeten genoemd wordt.

Daniël was een tijdgenoot van Jeremia en Ezechiël. Maar van de drie was Daniël de enige die zijn bediening uitoefende tijdens het bewind van twee wereldmachten; Babel en vervolgens Perzië. Van de drie duurde zijn bediening ook het langst, ruim 70 jaar lang. Vandaar dat Daniël op de slide in twee kolommen staat.