Route 66 – Deuteronomium

Deuteronomium

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken om 1) Jezus erin te ontdekken, en 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen. Vanmorgen kijken wij naar het 5e Bijbelboek Deuteronomium.

In grote lijnen zien wij in het 1e boek, Genesis de ondergang van de mens door de zondeval. Gemeenschap oftewel omgang met de God van de Bijbel was verbroken en de mens stierf vanaf dat moment als gevolg van de zonde.

Daarom schrijft de apostel Paulus in Romeinen 6:23 dat het loon van de zonde de dood is, anders gezegd: ‘de zonde verdient de dood’.

 Het 2e boek, Exodus gaat voornamelijk om Gods verlossing door het bloed van het lam dat op de deurposten gesmeerd werd. Vervolgens heeft God Israël uit de slavernij en de gebondenheid van Egypte gered en bevrijd; verlost!