Route 66 – Esther 2/2

Juist voor een tijd als deze deel 2

Wij pakken de preekserie Route 66 vandaag op waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen zodat wij geestelijk zullen groeien naar volwassenheid toe, en zodat wij geheiligd, oftewel veranderd zullen worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. Jezus vroeg aan God de Vader in Johannes 17: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid’.

Voortgaande heiliging is het proces waarin de wedergeboren christen veranderd wordt en steeds meer het karakter en het hart en het denken van Christus krijgt. In de woorden van Johannes de Doper: Christus moet meer worden, ik echter minder.

Dit gebeurt d.m.v. het begrijpen, het eigen maken, het gehoorzamen, het naleven en het delen van het Woord van God. Vandaar dat Jezus dit expliciet aan God de Vader voor Zijn discipelen vroeg.

Maar, heiliging gebeurt niet in isolement. Men kan nooit zeggen dat God met hem/haar persoonlijk bezig is waardoor hij/zij anderen niet nodig heeft. Natuurlijk is God persoonlijk met Zijn echte kinderen bezig, maar hoe God Zijn kinderen heiligt is in gemeenschap met broers en zussen waarvoor Christus is gestorven.

Daarom zal ik ook blijven hameren op de noodzaak van fellowship; want het is in fellowship, het is in gemeenschap met je broers en zussen, die het Woord van God willen naleven, dat je voortgaand geheiligd wordt.