Route 66 – Ezechiël 2 van 2

By the Rivers of Babylon 2 van 2

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen zodat wij de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter gaan leren kennen, waardoor wij tegelijk ook de God van de Bijbel beter gaan leren kennen, en Jezus Christus gaan zien in de gehele Schrift.

Toen de twee Emmaüsgangers niet geloofde dat Jezus uit de dood was opgestaan, begon Jezus, die met hen wandelde, uit te leggen wat er in het O.T. over Hem geschreven staat:

Lukas 24:25-27 –25En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”

Hier geeft Jezus aan dat de Bijbel over Hem gaat. En Jezus, die het Hoofd van Zijn Gemeente is wil dat wij bekend gaan worden met wat er in al de Schriften over Hem geschreven is. Vandaar o.a. deze Route 66 studie.