Route 66 – Ezechiël 1 van 2

By the Rivers of Babylon 1 van 2

Vanmorgen gaan wij verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen zodat wij de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter gaan leren kennen, waardoor wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen, en Jezus Christus gaan zien in de gehele Schrift.

Het doel hiervan is geestelijk volwassen te worden waardoor wij Zijn gedachten gaan krijgen en Zijn wil gaan leren onderscheiden, zodat wij elke dag opnieuw weten hoe wij ons leven horen in te vullen.

Een ander doel dat ik hiermee voor ogen heb is dat ik door deze overzichten een raamwerk geef dat jullie als een soort naslagwerk kunnen gebruiken wanneer jullie zelf deze Bijbelboeken gaan lezen en bestuderen. Vandaar dat ik ook tijd besteed aan achtergrondinformatie. Ik hoop jullie hiermee dan ook aan te wakkeren om de Bijbelboeken op z’n allerminst zelf te gaan lezen.

Vandaag gaan wij het Bijbelboek Ezechiël verkennen, en mijn hoop en gebed is dat jullie hierdoor gaan inzien hoe groot de HEERE is, waardoor je niets anders kan en wil doen dan Hem koste wat kost dienen.