Route 66 – Jesaja

God de rechtvaardige Rechter en Redder

Vanmorgen gaan wij verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen zodat wij de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter gaan leren kennen, waardoor wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen en Jezus Christus zien in de gehele Schrift. Het doel hiervan is om te groeien naar geestelijke volwassenheid toe waardoor Jezus Christus meer gestalte in ons zal krijgen en wij meer van God gaan houden.

Vandaag gaan wij het Bijbelboek Jesaja in vogelvlucht doornemen, en mijn hoop en gebed is dat jullie hierdoor meer trek gaan krijgen in het Woord van God in het algemeen en in het bijzonder de profeet Jesaja. Noem de eerste 23 boeken.

Inleiding

Jesaja is de eerste van de vier grote profeten; Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël, en zijn profetische bediening duurde op z’n minst 40 jaar lang tijdens het bewind van vier Judese koningen. Dit feit staat al meteen in hoofdstuk 1:1.