Route 66 – Job

Waarom christenen lijden

Goedemorgen en hartelijk welkom bij de eredienst en de livestream van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Wie van jullie hebben onlangs een magazine via de post ontvangen van Jaap Dieleman dat Eyeopener heet?

Ik ga daar niet op in, maar wil wel melden dat ik de eerstvolgende keer dat ik preek het ga hebben over o.a. de tekenen van de eindtijd; wat die wel zijn en wat die niet zijn. Én, ik ga gelijk ook weerleggen wat er momenteel rondgaat, namelijk dat het vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13 kan zijn.

Maar eerst pakken wij de preekserie Route 66 vandaag op waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen zodat wij geestelijk zullen groeien naar volwassenheid toe, en zodat wij geheiligd, oftewel veranderd zullen worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. Jezus vroeg aan God de Vader in Johannes 17: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid’.

Dit heiligingsproces waar Jezus voor bidt heb ik in de vorige preek aan het begin uitgelegd, dus wil je hier meer over weten, zoek de preek van Esther 2 van 2 op.

Vandaag maken wij een begin aan wat de poëtische boeken en wijsheidsliteratuur genoemd worden. Dit zijn de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.