Route 66 – Micha

Wie is een God als U?

Vanmorgen gaan we verder met de preekserie Route 66, en we zullen in vogelvlucht gaan kijken naar het Bijbelboek, Micha, de 6e van de 12 kleine profeten.

Alhoewel Micha een kleine profeet genoemd wordt, is Micha’s profetie daarentegen groots in de zin dat Micha een van de twee meest duidelijke voorspelling van de geboorte van Jezus heeft gedaan. Deze voorspelling werd zo’n 700+ jaar later door de overpriesters en Schriftgeleerden in Mattheüs 2 geciteerd na de geboorte van Jezus.

Noem de 1e 33 Bijbelboeken

Inleiding

Zoals ik al meerdere malen heb aangegeven sinds wij in de profeten zitten, hebben de profeten hun bediening uitgevoerd tijdens deze periode, van ca. 840-425 v.Chr.

Ik raad jullie echt aan om, wanneer je de profeten leest, de relevante passages in de in geel gekleurde boeken te raadplegen. Dit is essentieel voor o.a. de context en achtergrond.