Route 66 – Numeri 3/3

Deel 3 van 3

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken om 1) Jezus erin te ontdekken, en 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen. Vanmorgen maken wij het Bijbelboek Numeri af en volgend jaar beginnen wij met Deuteronomium.

Voor degenen die hier vanmorgen voor het eerst zijn, mijn excuses dat jullie midden in een lopende studie binnenkomen, maar weet dat het Woord van God levend en krachtig is en dat wanneer wij het openen, God tot ons zal spreken, dus ook vanmorgen.

Wat ik in de vorige studie zei gaat Exodus voornamelijk om Gods verlossing. Leviticus gaat voornamelijk over hoe de God van de Bijbel te aanbidden en hoe heilig te leven. Numeri gaat voornamelijk om het voorbereiden van het volk Israël om de vooruitgang van het Koninkrijk van God te bevorderen, oftewel, om meer mensen te gaan redden.

In Numeri gaat het om twee groepen Israëlieten. De eerste generatie die uit Egypte kwam, die het beloofde land niet zal zien, en de tweede generatie die het beloofde land wel in zal gaan.