Route 66 – Psalmen

God luistert naar echte belevingen van echte mensen

Goedemorgen en hartelijk welkom bij de eredienst en de livestream van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Vanmorgen pakken wij de preekserie Route 66 op waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen zodat wij geestelijk zullen groeien naar volwassenheid toe, en zodat wij geheiligd, oftewel veranderd zullen worden naar het evenbeeld van Christus.

Jezus’ gebed voor jou en mij in Johannes 17 was: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid’.

Heiliging in het leven van de wedergeboren christen heeft altijd een praktische uitwerking; het brengt altijd goede vrucht voort. Daarom schreef de apostel Paulus dat heiliging Gods wil voor de wedergeboren christen is. Maar daar liet Paulus het er niet bij; hij schreef ook hoe een geheiligd leven eruitziet:

1 Thessalonicenzen 4:3-8 –3Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. 6Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. 7Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.”

Dit is niet een complete lijst van hoe een geheiligd leven eruitziet, maar je snapt het wel. Gods wil voor jou en mij is dat wij door het Woord van God en de Geest van God geheiligd worden. God wil betere mensen van ons maken! Vandaar o.a. de serie Route 66.