Route 66 – Richteren

Richteren

Wij gaan verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken om 1) Jezus erin te ontdekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen waardoor ons geloof zal groeien. Vanmorgen kijken wij naar het 7e Bijbelboek Richteren.

Het Bijbelboek hiervoor, het 6e boek, Jozua duidt in het O.T. een overgang aan. Zoals bijvoorbeeld Handelingen de brug vormt tussen de vier Evangeliën en de rest van het N.T., vormt Jozua een brug tussen de eerste vijf boeken, de Torah en de rest van de geschiedenis van Israël.

 Mozes schreef de eerste vijf boeken, genoemd de Torah en deze vijf boeken gaan in grote lijnen over het formeren van de natie, Israël.

In Genesis 12 koos en riep God Abram, en vanaf dat moment zien wij dat de focus op het formeren van Israël ligt.