Route 66 – Zefanja

De dag van de HEERE

Vanmorgen zetten we de preekserie Route 66 voort en we zullen in vogelvlucht gaan kijken naar het Bijbelboek, Zefanja, de 9e van de 12 kleine profeten.

De bedoeling van deze serie is o.a. om de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter te leren kennen, zodat wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen, en zodat Jezus Christus meer gestalte in ons zal krijgen. Uiteindelijk is onze heiliging, het veranderd worden naar het beeld van Christus, een belangrijk doel van het bestuderen van de Heilige Schrift.

Niet voor niets bidt Jezus tot de Vader: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’.