Rusten Onder Zijn Vleugels – Ruth 3

We volgen 2 weduwen die rust zoeken in het land Israël.
 • De ene weduwe heet Naomi en is een jood. Een Israëliet
 • De andere weduwe heet Ruth en is een heiden, een buitenlander.
In het eerste hoofdstuk hebben we gelezen hoe Naomi door een hongersnood samen met haar man en twee zonen is verhuisd naar Moab om te kunnen overleven, maar in Moab haar man en twee zonen kwijtraakte.
 • Dit is bijzonder, omdat Naomi en haar gezin uit Bethlehem in Juda kwamen.
  • Bethlehem betekent het huis van brood en Juda loven/lofprijzing.
  • De keuze werd gemaakt om het huis van brood gezegend door God in het land van lofprijzing te verlaten om naar een plek (Moab) te gaan waarvan God heeft gezegd dat het vervloekt is.
   • Bethlehem (het huis van brood) is een typebeeld van ons Brood des Levens, Jezus Christus.
    • In Johannes 6:48 leren we dat Jezus het Brood des levens is.
    • In Johannes 6:51“Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
  • Moab is het typebeeld van de vervloekte wereld wat onderworpen is aan de zonde.
   • Vervloeking (Moab/de wereld) brengt nooit leven, maar dood
    • De persoon die op zoek is naar leven vindt het leven door te geloven in de Verlosser, Jezus Christus, de Gever van het leven.
We hebben vorige week gekeken naar 3 punten uit hoofdstuk 2.
 1. We hebben gezien hoe Gods onzichtbare hand altijd controle heeft over elke situatie.
 2. We hebben stilstaan bij hoe goddelijk karakter gevormd wordt door het wandelen met de Heere en hoe onze wandel met de Heere ons meer en meer op Jezus Christus hoort te doen lijken.
 3. We hebben gezien hoe God Zich ontfermt over mensen in nood en hoe dat ons oproept om ons te ontfermen over mensen in nood om ons heen.
Hoofdstuk 2 is geëindigd met Ruth die op de akker van Boaz bleef werken tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren.
 • Door de bescherming en genade van Boaz werd het werk voor Ruth makkelijker gemaakt. Haar ongemakken werden niet weggenomen. Ze moest nog steeds hard werken, maar kon dit doen onder de bescherming en genade van Boaz.
Nu dat de gersteoogst en de tarweoogst bijna voorbij zijn kunnen Naomi en Ruth zich zorgen gaan maken over hoe ze de winter door gaan komen. Geldt de voorziening van Boaz nog steeds wanneer de oogst voorbij is? We gaan het ontdekken in de tekst. Lezen Ruth 3