Satan ontmaskerd – Openbaring 9:1-21

Satan ontmaskerd

Openbaring 9:1-21 – de vijfde en zesde bazuin

Afgelopen zondag hebben wij gelezen dat God Zich middels de eerste vier bazuinen specifiek richt op het vernietigen van Moeder aarde. Wij hebben ook gekeken naar de reden waarom God Zich per se op Moeder aarde richtte. De reden was voornamelijk om datgene, dat tussen God en de mens in staat, uit de weg te ruimen zodat de mens in staat zou kunnen zijn om zich tot God te bekeren. Volgens 1 Timotheüs 2:4 wil God dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Dus, God zal er alles aan doen om mensen met Zijn genade en waarheid te bereiken; ook al betekent dat, dat Hij bepaalde blokkades uit ons leven moet verwijderen. Zoals ik al vaker heb gezegd is het oordeel dat God tijdens de grote verdrukking uitstort vooral bedoeld om de weerbarstige mensen naar Jezus Christus toe te trekken waardoor deze mensen gered kunnen worden.