De sleutel tot het succesvol, overwinnend en vruchtbaar christen zijn – Mattheüs 16:24-28

De sleutel tot het succesvol, overwinnend en vruchtbaar christen zijn

Mattheüs 16:24-28

  1. Vorige week hadden wij gezien dat Jezus Zich nu doelbewust richt op het toerusten en het klaarstomen van Zijn discipelen.
En wat Jezus echt tot hen door wil laten dringen is dat Hij de lijdensweg MOET gaan en dat Hij MOET sterven om hen en ons te redden van de macht van de zonde en de dood.
  1. Maar omdat een lijdende en een stervende Messias niet in het straatje van Petrus en de elf andere discipelen paste, be-strafte Petrus Jezus en hij zei tegen Jezus dat Jezus absoluut niet gaat lijden, laatstaan sterven.
  2. Laten we lezen: Mattheüs 16:21-23