Spreuken 2

Ik kreeg n.a.v. de preek van afgelopen zondag een aantal vragen over het omgaan met (nog) niet-gelovige mensen. Ik haalde 1 Korinthe 15:33 aan waarin de apostel Paulus schrijft: 1 Korinthe 15:33 – “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.” “Maak uzelf niets wijs: wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.” (GNB) Wanneer wij als Christenen omgaan met mensen die een slecht invloed hebben op onze relatie met de Heer, dan zullen wij die door die omgang steeds verder van God en van Zijn hemelse wijsheid afdwalen. Hiermee bedoelde ik absoluut niet dat wij ons moeten isoleren van de wereld om ons heen; van de (nog) niet-gelovige familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s, schoolgenoten, enz.