Spreuken 6

De afgelopen weken zijn bezig geweest met het bestuderen van Spreuken, een van de meest praktische boeken uit de hele Bijbel. Spreuken is een boek met wijsheid voor elke dag, tijdloze wijsheid. Wijsheid die vandaag de dag heel hard nodig is om overeind te blijven als christen, om te weten hoe wel en niet te handelen. Jakobus 3:13 “Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.” Jakobus wijst ons erop dat de levenswandel, onze daden, laten zien of we wijs en verstandig zijn of niet. Hij wijst zelfs op zachtmoedige wijsheid, wijsheid die niet alleen goed is voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is een echte uiting van Goddelijke wijsheid, zachtmoedige wijsheid.
  • Jezus Zelf zei in Mattheüs 12:33 dat aan de vrucht je de boom kan herkennen. Wat Hij bedoelde, is dat je kan zien wat er in iemands hart is, door iemands daden.
    • Het Engelse gezegde is: ‘Actions speak louder than words’. Dat is precies wat we vandaag gaan zien in Spreuken, iemands daden laten iemands hart zien.