Spreuken 7

Vorige week hebben we gezien hoe Salomo zijn zoon, Rehabeam aan het onderwijzen was over verschillende situaties van het leven. Ook heeft hij verschillende types mensen aan hem voorgehouden, zodat Rehabeam wist hoe wel en niet te leven. Vandaag gaan we verder waar Salomo vorige week gebleven is, hoe ga je om met de “vreemde vrouw”, de verleiding van overspel. Salomo gaat zijn zoon leren dat ‘Wijsheid helpt om verleiding te weerstaan.’ Hebreeën 13:4 “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.”
  • Dit is hoe God het huwelijk en seks bedoeld heeft; rein en heilig, om van te genieten binnen de grenzen van het huwelijk. Dat is wat Rehabeam moest leren, seks is tussen 1 man en 1 vrouw, die getrouwd zijn met elkaar. Elke andere vorm van verleiding op dit gebied moest worden weerstaan en afgewezen.
Salomo heeft zijn uitleg aan zijn zoon opgedeeld in 3 delen: 1) v1-5 de manier om verleiding te weerstaan, 2) v6-23 de verleiding van de vreemde vrouw, 3) v24-27 de gevolgen van wijsheid afwijzen.