Spreuken 9

Vorige week hebben we gekeken naar Wijsheid, naar haar woorden, haar karakter en vooral de oproep om te luisteren en handelen naar haar woorden. Salomo wilde dat zijn zoon Rehabeam leerde dat Wijsheid de weg is naar (eeuwig) leven). Vandaag gaan we verder met Wijsheid en haar woorden. Wijsheid wordt recht tegenover Dwaasheid gezet, zodat de lezer inzien hoeveel beter Wijsheid is. In v1-3 zien we Wijsheid als gastvrouw, v4-6 is de oproep van Wijsheid, v7-12 laten het effect van Wijsheid zien op de mens, v13-19 is vrouwe Dwaasheid en hoe anders zij is dan Wijsheid. Wijsheid is genade van God? v1-3 Vrouwe Wijsheid als gastvrouw In Spreuken 8 is Wijsheid ons voorgesteld, ze was bij de Schepping, eeuwig, geliefd door God Zelf, nodig voor regeren, etc. Spreuken 9 zet haar neer als gast vrouw, als contrast met vrouwe Dwaasheid. We gaan een heel duidelijk contrast zien tussen Gods Wijsheid en dwaasheid die van de mens zelf is.