Stage lopen bij Jezus – Mattheüs 10:1-15

Stage lopen bij Jezus

Mattheüs 10:1-15

 1. Vanmorgen maken wij een begin aan Mattheüs 10. Tot nu toe heeft de schrijver, Mattheüs ons laten zien dat Jezus de door God beloofde en langverwachte Messias is.
  1. Hoofdstuk 1 geeft ons het bewijs dat Jezus de Messias is d.m.v. Jezus’ afkomst; dat Jezus vanuit het menselijk oogpunt afstamt van Abraham en van Koning David.
  2. In hoofdstuk 1 en 2 zien wij, d.m.v. Zijn geboorte en alles dat daar omheen draait, het bewijs dat Jezus de Messias is.
  3. Wij zien God de Vader Jezus bevestigen bij Zijn doop door J.de Doper, waarna Jezus gedoopt wordt met de H.Geest en God de Vader zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb”.
  4. In hoofdstuk 4 zien wij dat Jezus, als de 2e Adam, de ver-zoeking van satan niet alleen weerstaat, maar het geheel ontkracht door beroep te doen op Gods Woord.
   1. Op elke verzoeking van satan kwam Jezus terug met de woorden: “Er staat geschreven!”
  5. Wij zien Jezus prediken: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
  6. Wij zien Jezus in de bergrede Zijn discipelen onderwijzen over het Koninkrijk van God en hoe anders het is vergeleken met de foute opvattingen van God, in die tijd.
  7. En in hoofdstuk 8 en 9 zien wij Jezus Zijn macht over ziek-te, over verlamdheid, blindheid, over de dood, over de natuur en over het bovennatuurlijke uitoefenen.
Kortom, Mattheüs heeft in de eerste negen hoofdstukken een wa-terdichte zaak neergezet. Jezus vervulde alle kwalificaties van de Messias die in het O.T. geschreven staan, en door al deze dingen vast te leggen, heeft Mattheüs vanuit de Schrift en de praktijk bewezen dat Jezus inderdaad de Messias is.
 1. Nu het duidelijk is dat Jezus de Messias is, richt de schrijver zich op de praktijk training van de discipelen.
  1. Jezus heeft inmiddels biddend Zijn keus gemaakt in wie Hij gaat investeren, wie Hij gaat discipelen, aan wie Hij het arbei-den in de oogst over zal laten.
  2. Jezus heeft inmiddels 18 maanden lang met zijn discipelen opgetrokken.
   1. En Hij heeft hen niet alleen over het Koninkrijk der he-melen verteld en onderwezen, maar Hij heeft het ook in de praktijk laten zien.
    1. Bij alles waarmee Jezus Zich bezig hield, waren Zijn discipelen betrokken; zij hebben tot op dit punt dus genoeg gezien en meegemaakt.
En nu, in hoofdstuk 10 is de tijd aangebroken om met Zijn disci-pelen de volgende stap te nemen. Jezus biedt hen hier voor het eerst de gelegenheid om zelfstandig hun geloof uit te dragen door hen op een zendingsreis te sturen. Mattheüs 10:1-15