Standvastig geloof

Jozef en Maria (18-12-2022) Standvastig geloof

We zijn bezig om (kort) naar een aantal bekende mensen uit de Bijbel te kijken. Door te kijken naar hun levens, zien we dingen waar we van kunnen leren. Bij Abraham en Sarah hadden we gezien dat we mogen groeien in geloof en gehoorzaamheid.

  • Vanochtend gaan we kijken naar Jozef en Maria; we gaan van hen leren over standvastig geloof. We zien een aantal situaties waarin ze dit ons voorleven.

Bemoedigd door de engel

Zowel Jozef (Mattheüs 1) als Maria (Lukas 1) werden bezocht door een engel, beide werden aangemoedigd om dingen te doen die niet standaard waren. En beide gingen mee in de boodschap van de engel, deden wat God van hen vroeg en zegenden daardoor de rest van de wereld.