Streven naar de genadegaven

Romeinen 12:6-8 (17-3-2024) Streven naar de genadegaven

Vorige week hebben we naar ‘genade in de genadegaven’ gekeken. We hebben gezien wat genade is, hoe het praktisch wordt en wat de impact van genade is op ons. Daarmee hebben we het stuk van de studie afgesloten waarbij we een stap terug doen van de genadegaven. Vanaf nu gaan we inzoomen.

v6-8 Streven naar de genadegaven

Om een juist begrip van de genadegaven te krijgen, moeten we een aantal dingen goed begrijpen als basis. Zonder de juiste basis zullen we verkeerde conclusies trekken en daardoor verkeerd denken en handelen over en met de genadegaven.