Toegang tot God is voor iedereen mogelijk – Efeze 3:1-13

Vorige week hebben we gekeken naar het effect van Gods genade op de cultuur binnen de kerk. De kerk hoort een radicaal andere cultuur te hebben dan de wereld, door het kruis. Jezus heeft Jood en heiden, voorheen vijanden van elkaar, verzoend in Zichzelf. Vandaag doen we een stapje terug van de eenheid tussen Jood en heiden en gaan we vanuit een andere invalshoek kijken naar de redding die God aanbiedt. Paulus legt uit “Toegang tot God is voor iedereen mogelijk”.