Uitgekozen door God

Romeinen 9:6-13 (10-4-2022) Uitgekozen door God

Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 9. Vorige keer hebben we gezien wat Gods zegen over Israël is (v1-5). We hebben gekeken naar de 7 zegeningen die Paulus noemt over Zijn volk, het volk waar hij zo bewogen over is.

  • Vanochtend gaan we kijken naar ‘gekozen door God’. Specifiek gaat dat erover wie er ‘echt Israël’ zijn en wie niet. God gaat ons laten zien dat afkomst niet belangrijk is, het gaat om reddend geloof in Hem.

v6-12 Het echte Israël

Paulus is de Romeinse christenen aan het uitleggen over rechtvaardiging. Specifiek legt hij nu uit wat Gods trouw is in rechtvaardiging en hoe God trouw is richting Jood en heiden. God is niet veranderd, wat betekent dat Zijn trouw naar Zijn volk ook onveranderlijk is.