Uitzending Calvary Chapel Flevoland

Vanochtend is een heel dubbele dienst. Aan de ene kant is er het verdriet van dat we broeders en zusters niet meer elke week gaan zien, dat we hun fellowship, hun liefde niet meer elke week gaan ervaren. Aan de andere kant is er de vreugde dat God mensen roept en dat mensen naar Zijn stem luisteren. De vreugde over het luisteren naar Gods stem is wat overheerst, want dat betekent dat God belangrijker is dan mensen, dat betekent dat God regeert, dat betekent dat mensen hun leven volledig aan God toewijden. Dat zijn dingen die boven alle verdriet uitstijgen, dingen die laten zien hoe groot God is. Hier kunnen we alleen maar God voor danken. Onze broeders en zusters uit de Flevopolder gaan op 12 mei hun eerste dienst houden, in de kerk die God wil dat ze opstarten. De vraag is, waarom zou iemand die keuze maken? Waarom zou je een vertrouwde kerk verlaten en een eigen, nieuw iets opstarten? De enige reden hiervoor is dat God hen geroepen heeft, alleen Hij zou mensen zoiets laten doen. We gaan vandaag kijken naar wat er gebeurt in de harten van mensen, naar Gods wil in dit geheel, en vooral ook naar wat God van ons allemaal verwacht. Handelingen 13:1-4 is onze tekst vandaag, van daaruit gaan we kijken naar wat God allemaal doet en wat onze taak is. Samen gaan we zien dat Gods leiding nodig is om Gods wil te doen. We gaan samen naar 3 dingen kijken: 1) zoeken (v1-2), 2) leiding vragen en antwoord verwachten (v2), 3) luisteren en gaan (v3-4).