De val van Babylon – Openbaring 18:1-24

De val van Babylon

Openbaring 18:1-24

Wij bevinden ons vandaag nog steeds in een parenthetisch hoofdstuk waarin wij de details van de vernietiging van het grote Babylon zullen zien. Afgelopen zondag hebben wij in Openbaring 17 gekeken naar de grote hoer, Babylon, ook de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde genoemd. Wij hebben gezien hoe Babylon, vanaf Genesis 11 tot op de dag van vandaag, de gehele mensheid in haar klauwen heeft gekregen om valse religies na te jagen en aan te hangen. Er zijn momenteel ruim 4.000 actieve religies in de wereld en allen loochenen Jezus Christus, de God van de Bijbel. Vandaar dat Babylon, deze moeder van alle religies aan het einde van de eerste helft van de verdrukking door de antichrist en de tien wereldleiders vernietigd wordt. Maar dat is nog niet het einde van Babylon. Het is wel het einde van religieus Babylon, maar niet van Babylon als het antichristelijk economisch en politiek wereldsysteem. Het is nog niet het einde van de stad Babylon. Dat zullen wij vanmorgen zien!