Verderf of heerlijkheid, waar kies jij voor?

Romeinen 9:22-23 (12-6-2022) Verderf of heerlijkheid; waar kies jij voor?

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we gezien dat we klei in Gods handen zijn. Hij is bezig om ons te vormen, ons te hervormen. Hij gebruikt elke situatie van het leven om ons te laten zien dat Hij God is en om ons in te zetten voor Zijn wil.

  • Vandaag pakken we de studie op in v22, waarin we Gods werk in de mens zien. God stelt ons de vraag: Verderf of heerlijkheid; waar kies jij voor?

v22-23 Voorwerpen van toorn en ontferming

Paulus is de kerk in Rome aan het uitleggen dat God Dezelfde is, voor zowel Jood als heiden. God is niet veranderd, Hij heeft geen andere omgang met Joden dan met heidenen. Het kan namelijk voelen alsof Joden minder voorrecht hebben dan voorheen, omdat ze nu niet allemaal geloven.

  • Israël was door God gekozen (Deuteronomium 7), dan zou het logisch zijn dat ze ook de Messias zouden accepteren en zouden leven naar Gods plan van redding. En toch zien we dat in veel Joden niet; wat vragen kan opwekken over hoe God dingen doet.