Verleden, heden en toekomst van de christen; alleen door genade – Efeze 2:1-10

Vorige week hebben we gezien dat de christen hoort te groeien in het kennen van God. We horen te groeien in ervaringskennis van wie God is, van Zijn kracht, etc. We eindigden vorige week met het kijken naar een aantal aspecten van de “allesovertreffende grootheid van Zijn kracht” (Efeze 1:19). Op dit thema bouwt Paulus verder, hij gaat nu verder met de toepassing van die kracht in het leven van de christen. Vanochtend schetst Paulus een contrast. Paulus spreekt hier over “Het verleden, het heden en de toekomst van de christen”. Hij legt dit uit door contrasten te schetsen:  zonde vs genade. Bij dit contrast moeten we niet vergeten dat het heden en de toekomst alleen door de “allesovertreffende grootheid van Zijn kracht” zijn.