Verpletterd of vermorzeld; welke is wenselijk? – Mattheüs 21:33-46

Verpletterd of vermorzeld; welke is wenselijk?

Mattheüs 21:33-46

 1. Nadat Jezus op maandag de hof van de heidenen op het tem-pelgebied overhoop gegooid had en allen naar buiten dreef, ging Jezus de volgende dag terug naar de tempel en gaf daar onderwijs.
  1. En terwijl Jezus onderwijs gaf, kwamen de overpriesters en de oudsten naar Hem toe en vroegen Hem met welke bevoegd-heid Hij dit deed en wie Hem die bevoegdheid heeft gegeven.
  2. Zij wilden, als het ware, zijn Masters in Theologie degree zien en zij wilde weten waar hij het gehaald heeft. Kortom, zij wilde weten wat Zijn kwalificaties waren.
  3. Wij zagen in vers 23 t/m 27 dat Jezus hun vraag niet direct antwoorde. Maar Jezus gaf hun wél een antwoord op hun vraag, en Hij deed dit middels drie gelijkenissen.
   1. De eerste gelijkenis ging over de twee zonen waarvan één wél en één niet gehoorzaam was aan hun vader.
   2. Vanmorgen gaan we kijken naar de tweede gelijkenis…
Lees vers 33-46