Wie of wat volg jij na? Jezus zegt: Volg Mij! – Mattheüs 4:18-22

Wie of wat volg jij na? Jezus zegt: Volg Mij!

Mattheüs 4:18-22

Lukas 19:10 – “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.” Jezus heeft een missie! Hij is 2000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen om de verlorenen op te sporen en hun te redden. En wij, die door Jezus gevonden én gered zijn, mogen het werk voortzetten dat Hij 2000 jaar geleden begonnen is. Dit betekent dat de “search and rescue mission” (de opsporing en redding missie) die Jezus 2000 jaar geleden begonnen is, nog steeds gaande is, alleen nu voert Jezus dit werk uit dmv Zijn Lichaam, de kerk, Zijn volgelingen. Vanmorgen, in de laatste 8 verzen van Mattheüs 4 zullen wij inzicht krijgen tot Jezus’ plan van aanpak. Wij zullen zien hoe Jezus te werk gaat en wie Hij kiest om zijn reddingsbrigade te vormen.