Vrucht tot heiliging

Romeinen 6:19-23 (7-2-2021) Vrucht tot heiliging

Afgelopen week hebben we gezien dat door Jezus’ dood en opstanding we vrijgemaakt zijn van de zonde. Als christenen kunnen we ervoor kiezen om daar wel of niet naar te leven, maar Paulus laat zien dat het niet logisch is om zonde door te laten gaan.

Vandaag gaan we Romeinen 6 afmaken, Paulus gaat ons wijzen op ‘vrucht tot heiliging’.

v19 Tot heiliging