Vruchtbare fellowship

Gods hartgesteldheid is essentieel voor vruchtbare fellowship

De Gemeente van Jezus Christus, waarvan CCF nu ruim 2.000 jaar later een onderdeel is, werd in Handelingen 2 met Pinksteren geboren. En direct na de geboorte gaf Petrus, vervuld met de Heilige Geest, zijn eerste preek waardoor God 3.000 mensen aan de gemeente toevoegde.

Vervolgens zien wij in vers 42-47 wat de geestelijke praktijken waren van deze snelgroeiende startende gemeente.

Pastor Juënney heeft in augustus vier zondagen besteed aan Handelingen 2:42 waarin de vier pilaren, waarop Calvary Chapel de plaatselijke gemeente bouwt, genoemd worden:

Handelingen 2:41-42 –41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”

Juënney heeft deze vier pilaren duidelijk gedefinieerd dus daar valt niets aan toe te voegen. Wat ik wel wil doen is kijken naar het hart van de gemeenschap, de hartgesteldheid achter echte fellowship, oftewel, Gods hart voor fellowship.