Waarom lieten de discipelen alles vallen?

Wij zijn vorige week begonnen met de preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de Grote Opdracht van Jezus Christus is aan alle belijdende wedergeboren Christenen. Die opdracht luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (HSV en NBG) De opdracht was 2.000 jaar geleden voor de discipelen duidelijk. Zij wisten precies wat Jezus bedoelde met ‘maak discipelen’ omdat in Bijbelse tijden het concept van discipelen en het maken van discipelen sowieso algemeen bekend was.